nawóz organiczno-mineralny

Gramed

_

Nawóz organiczno-mineralny Gramed to produkt pochodzenia naturalnego w formie suchych, twardych granul. Łatwe uwalnianie składników z granul powoduje, że nawóz może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie rośliny uprawy polowej za wyjątkiem warzyw i owoców uprawianych w polu.

Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o małej zawartości przyswajalnego fosforu, a także do rekultywacji gleb zdegradowanych.  Stosowanie organiczno-mineralnego nawozu Gramed zwiększa ogólną dostępność składników mineralnych dla roślin, zapewnia lepsze wykorzystanie NPK z nawozu przez rośliny i mikroorganizmy glebowe, poprawia żyzność i życie biologiczne gleby, a także przeciwdziała przenawożeniu roślin i zanieczyszczeniu środowiska glebowego nadmiarem azotu.

Dzięki dużej zawartości substancji organicznej istotnie zwiększa dostępność wody i składników mineralnych w glebie dla roślin. Wzbogaca glebę w substancję organiczną, dlatego jest polecany szczególnie na glebach ubogich w próchnicę (gorszej klasy). Dzięki unikalnym właściwościom łagodzi efekty uboczne nadmiernego nawożenia mineralnego lub deficytu składników mineralnych w glebie. Poprzez połączenie substancji organicznej ze składnikami mineralnymi, a także szeregiem mikroelementów takich jak: miedź, molibden, cynk, siarka, magnez, selen itp. pozwala całkowicie spełnić zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe i zniwelować potrzebę dodatkowego nawożenia nawozami organicznymi oraz mineralnymi. Stosując zalecaną dawkę nawozu Gramed w ilości 2Mg/ha wprowadzamy do gleby: 160kg/ha N, 80kg/ha P, 180kg/ha K, 240kg/ha Ca oraz ponad 1Mg/ha substancji organicznej.

Nawóz organiczno-mineralny Gramed sprawdzi się w szeroko pojętnym rolnictwie, sadownictwie oraz leśnictwie, spełniając w ten sposób oczekiwania Klientów co do wszechstronności produktu.

gramed sypki
 • Szerokie zastosowanie na różne rodzaje gleb
 • Stosowany w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie
 • Zapobiega degradacji i nie zakwasza gleby

Zakres stosowania Gramedu

_
 • wszystkie rodzaje gleb
 • do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej (za wyjątkiem warzyw i owoców uprawianych w polu)
 • polecany jest do stosowania na glebach o małej zawartości przyswajalnego fosforu a także do rekultywacji gleb zdegradowanych
 • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • systematyczne stosowanie nawozu niweluje konieczność dodatkowego stosowania wapna

Właściwości

_

Nawóz organiczno-mineralny GRAMED jest to doskonałe połączenie substancji organicznej ze składnikami mineralnymi (N, P, K, Ca) wraz z niezbędnymi mikroelementami (Mg, B, Mo, Zn, Fe).

Dzięki unikatowej recepturze otrzymujemy pełnowartościowy produkt dający możliwość kompleksowego nawożenia dostarczając wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego rozwoju roślin oraz poprawy chemicznej, fizycznej i biologicznej struktury gleby.

Zawarta substancja organiczna pozwala na zatrzymywanie wody w glebie i oddawanie jej w okresach niedoborów, a także efektywniejsze wykorzystanie (pobieranie) składników mineralnych oraz mikroelementów przez rośliny.
Dzięki unikalnym właściwościom, nawóz łagodzi efekty uboczne nadmiernego nawożenia mineralnego lub deficytu składników mineralnych w glebie.

Zastosowanie nawozu GRAMED ogranicza szkody w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną, w tym dziki. Jest to możliwe dzięki unikalnemu zapachowi nawozu wyczuwalnemu przez zwierzynę leśną, a także specyficznemu składowi, który ją odstrasza.

Termin nawożenia

_

Nawóz można stosować w dowolnym terminie, jednak optymalny okres to wiosna i jesień.

Decyzje

_

Decyzja MRiRW

– nawóz organiczno-mineralny GRAMED

Stosowanie

_

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Uniwersalność nawozu Gramed daję możliwość stosowania go również pogłównie.

Dawkowanie

_

Na gruntach ornych nawóz należy stosować w dawce 2 tony na hektar. W celach rekultywacyjnych można stosować 3 tony na hektar. Nawóz zawiera również szereg niezbędnych dla roślin mikroelementów (analizy wykonane przez laboratorium akredytowane Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach). Ma odczyn obojętny lub bliski obojętnego.

 • Kukurydza 1,6-2 (Mg/ha)
 • Rzepak 1,2-2 (Mg/ha)
 • Pozostałe zboża 0,9-2 (Mg/ha)
 • Uprawy ozime 0,5-2 (Mg/ha)

Dawka uzależniona od zasobności gleby i ilości resztek pożniwnych.

Pakowanie

_

LUZ, BIG BAG 500 kg, 25 kg, 5 l

Skład Gramedu

_

Nagrody i certyfikaty

 • Nawóz GRAMED jest wprowadzony na rynek Decyzją wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW-280/11.
 • Magazyn Raport Rolny – medal „Firmowy Hit Roku” 2019 w kategorii Najlepsze Produkty Rolnicze.
 • W roku 2011 linia do produkcji nawozu została nagrodzona statuetką NOVATOR 2011 przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową za produkt innowacyjny – jedyny taki w Polsce.